Tel : 02-077-8571,098-273-9484
E-mail : witchawut.wa@gdsthailand.com

  บริการทำความสะอาดแบบครั้งคราว


บริการทำความสะอาดแบบครั้งคราว


ให้บริการทำความสะอาด ขัดล้าง พื้นที่ต่าง ๆ ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งเหมาะกับการทำความสะอาดพื้นที่ ที่ไม่ได้ทำความสะอาดบ่อย ๆ เช่น สวน พื้น ถนน เพดาน หลังคา ฯลฯ โดยสามารถกำหนดระยะเวลาเข้าทำความสะอาดได้ เช่น 3 เดือน/ครั้ง , 4 เดือน/ครั้ง หรือ 6 เดือน/ครั้ง ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการ
 

  • บริการทำความสะอาดพื้น
  • บริการทำความสะอาดฝ้า , เพดาน
  • บริการทำความสะอาดกระจก
  • บริการทำความสะอาดหลังก่อสร้าง

-