Tel : 02-077-8571,098-273-9484
E-mail : witchawut.wa@gdsthailand.com

  บริการจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงาน

 
บริการจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงาน


ให้บริการดูแลออฟฟิศหรือสำนักงานของท่าน โดยแม่บ้านประจำออฟฟิศของเรา จะทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ทำความสะอาดกระจกในสำนักงาน แม่บ้านประจำออฟฟิศ ของเราจะบริการดูแลทำความสะอาดห้องเตรียมอาหาร ทำความสะอาดห้องประชุม ทำความสะอาดห้องผู้บริหาร เก็บขยะในสำนักงาน แม่บ้านประจำออฟฟิศ จะมีรูปแบบการปฎิบัติงาน การทำความสะอาดประจำวัน ให้บริการหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 

  • อาคารสำนักงาน
  • โรงงาน , บริษัท , ห้างร้าน
  • โรงพยาบาล
  • โรงแรม
  • โชว์รูมรถยนต์

 


-